ALO HİZMET
Blog
Blog
18 Aralık 2015
Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir. Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir. Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir. Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir. Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir. Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir. Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir. Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir. Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir. Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir. Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir. Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir. Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir. Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir.  Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir. Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir. Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir. Blog ile ilgili a...
18 Aralık 2015
Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir. Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir. Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir. Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir. Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir.Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir.  Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir.Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir. Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir. Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir.Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir. Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir.Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir.Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir. Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir.Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir. Blog ile ilgili açıklama yazısı bu bölüme girilecektir. Blog ile ilgi...
12 Ocak 2016
    Arkadaşlar yeniden herkese merhabalar. Müşterilerim arasında % 30 gibi bir bölüm arsa, arazi, tarla gibi tapu nitelikli toprak parçalarını ayırt etmekte zorlanıyorlar. Bunlar neyi ifade eder ve bizim hangisine yatırım yapmamız şartlarımız dahilinde mantıklı olur yanıtlamaya çalışacağım.    Toprak; üretimi olmayan uğrunda savaşılan çok önemli bir değerdir.Bu noktayı çok fazla uzatmadan öncelikle şunu söylemek istiyorum.Hangi kaleme yatırım yapılırsa yapılsın uzun vadede (5 er yıllık dönemler)  karlı çıkarız. Burası kesin.    Arsa terimi; imara girmiş, üzerinde parselasyon çalışması yapılmış, gelecekte bölgesinin nasıl şekilleneceği tespit edilmiş yerler olarak açıklayabiliriz.Parsel kelimesiyle birlikte çok sık kullanıyoruz.Arsaların  planlamaya göre emsal değeri (kask),kaç metrelik yol üzerinde bulunduğu ve imar planlamasına göre yakın çevresindeki kamu yatırımları gelecekteki değeri açısından önemli rol oynuyor. Bunu biraz açmak istiyorum:&n...
06 Şubat 2016
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Ancak Bakanlar Kurulu kararı alınan uygulama ve yatırımlarda, bedeli kamu kaynağı kullanılarak yapılan kamu yatırımlarında öncelikle imar planlarına, imar planlarında hüküm bulunmadığı hallerde bu Yönetmelik hükümlerine uyulur.” “Alt kademe planların, üst kademe planların kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde ilgili idarece üst kademe planlara uygun hale getirilmesi zorunludur. Aksi halde, üst kademe planları onaylayan kurum ve kuruluşlar alt kademe planları en geç altı ay içinde üst kademe planlara uygun hale getirir ve resen onaylar. Alt kademe planlarla üst kademe planlar arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin ...
06 Şubat 2016
Plansız alanlar tip imar yönetmeliğiPlansız alanlar tip imar yönetmeliği, 02 Kasım 1985 tarihinde 18916 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Plansız alanlar tip imar yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜMAmaç ve KapsamAmaçMadde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan ve plânı bulunmayan alanlardaki yapılaşmaların fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamaktır.KapsamMadde 2- (Değişik:RG-2/9/1999-23804) Bu Yönetmelik hükümleri;1) Planı bulunmayan ve/veya son nüfus sayımına göre nüfusu 10 000 in altında olan belediyelerin yerleşik alan sınırları içinde,2) Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki köy ve mezraların yerleşik alanlarında,3) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alanları ve civarında,4) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında imar planı ve yerleşik alan sınırları dışında kalan iskan dışı alanlarda, uygulanır.Çevre düzeni planı kapsamında kalan alanlarMadde ...
08 Şubat 2016
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI  Bu plan notları Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarında uygulama imar planı bulunan alanlarda, İmar planında ve açıklama raporunda aksine bir düzenleme olmadığı hallerde geçerlidir. Bu plan notları 01.06.2013 tarihinden sonra yapılacak uygulamalarda geçerlidir. 1-) Tüm yapılarda Deprem, (Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik) Otopark, Sığınak, Isı Yalıtımı ve Gecekondu Önleme Bölgesi Yönetmeliklerine uyulacaktır. 2-) işaretli alanlarda yapılacak yapılarda çatı yapılamaz. Sanayi, küçük sanayi, konut dışı kentsel çalışma alanı ve resmi kurum alanlarında çatı isteğe bağlıdır. Bunlar dışındaki tüm yapılarda, herhangi bir çatı sistemi seçilerek çatı yapılır. Çatı eğimi (meyili) maksimum %45?i geçemez. Teras çatı sistemlerinde son katla bağlantılı olarak yapılacak piyeslerin yüksekliği maksimum çatı meyili ölçüleri içinde kalacak şekilde yapılır. Ölçü- ler izin verse bile iç yükseklik 4.00 m?y...
25 Mart 2016
Ev sahibi olmak hiç şüphesiz ki herkesin en büyük isteklerinden bir tanesi. Çünkü hiç kimse yaşamı boyunca kendine ait olmayan bir ev için ciddi meblağlarda kiralar ödemek istemez. Ancak pek çok farklı nedenden ötürü de kendine ait bir ev satın almaktan da çekinir. Bu nedenlerin başında ise insanların istedikleri fiyatta kaliteli evleri bulamıyor oluşu geliyor. Öyle ki insanlar çoğu zaman saatlerce, günlerce emlakçıları geziyor lakin buna rağmen ev fiyatlarının çok yüksek verilmesinden ötürü ne kadar isterlerse istesinler satın alma işlemini gerçekleştiremiyorlar. Kayseri satılık daire söz konusu olduğu zaman şimdilerde insanların akıllarına gelen ilk sitenin olması da asla tesadüf değil.  Ev sahibi olmak hayatımızdaki önemli konulardan biridir. Günümüzde artık her alanda internet ve sosyal medya araçlarını kullandığımızı düşününce emlak sektöründe alıcı ve satıcılarıda bu platformda çokça görmeye başladık. Bu araştırmayı yaparken önemli olan istediğimiz ö...
25 Mart 2016
  Kayseri Satılık Arsa   Gayrimenkul ile alakalı araştırmalar yapan insanların sayısı her geçen gün artıyor. Bunun en büyük nedeni ise hisse senedi, dolar, euro gibi şeylere yapılacak olan yatırımların çok büyük riskleri içerisinde barındırması İlk başlarda insanlar bu konuda bilgi sahibiymiş gibi görülse de kısa bir süre içerisinde gerçekleşecek olan başarısız yatırımlardan ötürü insanlar çok ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalabiliyor. Bundan dolayı da ellerinde olan paralarını o konuda bilgisi olmayan konularda harcamış oluyorlardı. Şimdilerde ise pek çok kişi artık bu konuda ciddi şekilde akıllandı. Öyle ki artık yalnızca Kayseri’de yaşayan kişiler uygun fiyatlı Kayseri satılık arsalarına bakmıyor.  Sahibinden satılık arsa kayseri aramalarınıda  göz ardı etmemek lazım.Türkiye’nin dört bir yanından da onlarca kişi her gün bu konuda araştırmalar yapmaya devam ediyor.   Yatırım amaçlı neden Kayseri’nin bu denli ön plana çıktığını ...
KROKİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Sivas Caddesi Kayseri Forum Karşısı Yalı Apt. No: 24 / C KAYSERİ
Korun Emlak Logo
Copyright ©2015 Web Tasarım Medyatör İnteraktif